Akreditované skúšobné laboratórium

Popredný partner pre overovanie teplotných aktivít v zariadeniach s regulovanou teplotou

Zber a zneškodnenie odpadu

Odber, preprava a zneškodňovanie resp. zhodnocovanie nebezpečných a ostatných odpadov.