Katalóg nádob

Spoločnosť SLOVbiz s. r. o. zabezpečuje, okrem prepravy a zneškodňovania ostatného a nebezpečného odpadu, aj dodanie odpadových nádob podľa druhu odpadu.

Klinik boxy sú nádoby určené na skladovanie a likvidáciu biologického odpadu, ale aj iného odpadu. Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.

Klinik boxy sú nádoby určené na skladovanie a likvidáciu biologického odpadu, ale aj iného odpadu. Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.

Hrubostenné vrecia sú výhradne stavané na úschovu zdravotníckeho odpadu, kde sa vyžadujú vysoké nároky, aby sa zabránilo neželaným únikom.
Quick boxy sú jednorazové nádoby určené na likvidáciu ostrých predmetov (použité ihly, skalpely, pipety a iný zdravotnícky odpad). Zabraňujú prepichnutiu nádoby a po jej uzatvorení nie je možné ju opätovne otvoriť, čím sa taktiež zabraňuje ďalšiemu kontaktu s jej obsahom. Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.
Quick boxy sú jednorazové nádoby určené na likvidáciu ostrých predmetov (použité ihly, skalpely, pipety a iný zdravotnícky odpad). Zabraňujú prepichnutiu nádoby a po jej uzatvorení nie je možné ju opätovne otvoriť, čím sa taktiež zabraňuje ďalšiemu kontaktu s jej obsahom. Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.

Online objednávka

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme späť

Často kladené otázky

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo akákoľvek iná osoba (právnická alebo fyzická osoba), u ktorej sa nachádza odpad.

Pôvodcom odpadu je každá osoba, ktorá svojou činnosťou spôsobuje vznik odpadu alebo kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, avšak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

  • zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
  • správne skladovať a zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov vrátane ich označenia,
  • odovzdať odpad povereným osobám alebo organizáciám,
  • viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi,
  • archivovať dokumenty a doklady po dobu 5 rokov,
  • podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
  • v prípade odosielateľa nebezpečného odpadu, zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

Každý odpad musí byť zabalený individuálne podľa jeho vlastností. Naši odborníci Vám radi pomôžu pri správnom balení odpadov. Za poplatok Vám vieme zabezpečiť prázdne obaly podľa druhu odpadu.

Naša spoločnosť sa snaží prevziať od zákazníka odpad v čo najkratšom čase. Čas sa môže predĺžiť, ak čakáme na potvrdenie termínu príp. cenovej ponuky zo strany zákazníka.