Naše služby

Naše služby

Zdravotnícky odpad

Farmaceut. a chem. odpad

Odpadové oleje

Iné odpady

Katalóg nádob

——— Staráme sa

Zodpovednosť voči prírode

Plne si uvedomujeme, akú významnú a neoceniteľnú rolu predstavuje zodpovedné nakladanie s odpadom voči životnému prostrediu. Taktiež v opačnom prípade, aký katastrofálny dopad môže mať ľahostajný postoj k environmentálnym pravidlám.

Našou povinnosťou je vyvíjať maximálne možné úsilie, aby sme efektívne zneškodnili / zhodnotili odpadové materiály v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

V našej spoločnosti veríme v správne hodnoty, že postupnými krokmi môžeme stále napredovať, zlepšovať overené metódy a chrániť životné prostredie pre ďalšie generácie.