Kontakt

Spoločnosť

SLOVbiz s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47902124

IČ DPH: SK2120039306

Kontakt

So-Ne 7.00-22.00

Ako sa k nám dostanete?

Naša spoločnosť sídli na Starej Vajnorskej 37, v areáli RMX, a. s.. Po vstupe na parkovisko, po pravej strane uvidíte nízku bledomodrú budovu, ku ktorej vedie dlhý chodník. Práve v tejto budove nás nájdete na 1. poschodí. Tešíme sa na Vašu návštevu 🙂

Napíšte nám

Máte otázku či záujem
o službu? Neváhajte nám napísať!

Často kladené otázky

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo akákoľvek iná osoba (právnická alebo fyzická osoba), u ktorej sa nachádza odpad.

Pôvodcom odpadu je každá osoba, ktorá svojou činnosťou spôsobuje vznik odpadu alebo kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, avšak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

  • zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
  • správne skladovať a zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov vrátane ich označenia,
  • odovzdať odpad povereným osobám alebo organizáciám,
  • viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi,
  • archivovať dokumenty a doklady po dobu 5 rokov,
  • podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
  • v prípade odosielateľa nebezpečného odpadu, zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

Každý odpad musí byť zabalený individuálne podľa jeho vlastností. Naši odborníci Vám radi pomôžu pri správnom balení odpadov. Za poplatok Vám vieme zabezpečiť prázdne obaly podľa druhu odpadu.

Naša spoločnosť sa snaží prevziať od zákazníka odpad v čo najkratšom čase. Čas sa môže predĺžiť, ak čakáme na potvrdenie termínu príp. cenovej ponuky zo strany zákazníka.